آموزش سازمانی، مسیر جامع توسعه دانش سازمانی شما

راهکارهای هوشمند برای کارکنان شما برنامه دارد! مشاوران و کارشناسان فنی خود را تقویت کنید. بیش از ده دوره آموزشی مرتبط با کارکنان سازمان شما وجود دارد. از آموزش مشاوره مهاجرت در دسته‌بندی‌های مختلف اعم از دانشجویی، کاری و اقامتی گرفته تا آموزش‌های تکنیکی ساب‌میت انواع ویزا. همین حالا بار آموزش مداوم را از دوش خودتان بردارید. 
1
عنوان آموزشی
1
ساعت آموزش
1
نفر دانشجو
1
نفر مدرس

با استفاده از درخواست دموی آموزش سازمانی ما مشاهده کنید که چه برنامه‌ای برای بهبود دانش و توانمندی کارشناسان شما داریم.

ویژگی‌های کلیدی ما

Brand Strategy

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Graphic design

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Consultants

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Art direction

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prototyping

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Web development

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

بیش از ده دوره آموزشی مرتبط با کارکنان سازمان شما وجود دارد. از آموزش مشاوره مهاجرت در دسته‌بندی‌های مختلف اعم از دانشجویی، کاری و اقامتی گرفته تا آموزش‌های تکنیکی ساب‌میت انواع ویزا. همین حالا بار آموزش مداوم را از دوش خودتان بردارید. 

مزایای آموزش سازمانی راهکارهای هوشمند

ارتقای علمی و مهارتی کارکنان، افزایش بهره‌وری، رشد سازمان

ارتقای رضایت شغلی کارکنان، افزایش کارایی سازمان

  • ارتقای هم‌زمان مهارت‌های نرم و سخت کارکنان
  • سرمایه‌گذاری در خصوص رشد کارکنان، افزایش رضایت شغلی کارکنان
  • بهره‌گیری از آموزش برای رسیدن به اهداف کلیدی سازمان
  • توانمندسازی و توسعه مهارت‌های رهبری مدیران
  • کاهش خطاهای انسانی با افزایش علمی و مهارتی کارکنان

آموزش هدفمند، تحقق اهداف سازمان

  •  تعریف مسیر یادگیری متناسب با نیاز سازمان
  • تأمین نیاز در خصوص منابع انسانی متخصص، با آموزش کارکنان
  • برنامه‌ریزی آموزشی با اهداف بلندمدت
  • افزایش بهره‌وری با استفاده از روش‌های بهینه و نوآورانه

برخی از مؤسساتی که

افتخار ارائه خدمات به آن‌ها را داشتیم