ضمانت کیفیت

ضمانت کیفیت

آموزشگاه راهکارهای هوشمند به عنوان یک آکادمی آموزشی پیشرو و متعهد در تمامی دوره‌های آموزشی خود متعهد به ارائه کیفیتی مطابق ادعاهای ارائه‌شده ماقبل از برگزاری دوره‌ها می‌باشد. به همین منظور در تمامی دوره‌هایی که اینجا ثبت‌نام کرده‌اید،‌ همواره می‌توانید تا قبل از برگزاری بیش از ۱۰٪ از دوره با تکمیل فرم زیر نسبت به بازگشت وجه پرداخت‌شده تا سقف ۹۰٪ اقدام نمایید. پس از تکمیل فرم زیر کارشناسان آموزش تا نهایتاً سه روز کاری با شما در تماس خواهند بود.