پل های ارتباطی

سعید احمدی

مهارت ها

آموزش راه‌اندازی کسب‌وکار
آموزش مدیریت مالی در بازارهای سرمایه
آموزش مدیریت استراتژیک
ویراستار حرفه‌ای

مدرس ارشد مدیریت کسب‌وکار

سعید احمدی دانش‌آموخته دکترای مدیریت کسب‌وکار از دانشگاه تهران می‌باشد. تجربیات علمی وی در حوزه‌های سیاست، روابط بین‌الملل، مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه می‌باشد. تجربیات اجرایی ایشان در مراکز مطالعاتی استراتژیک، سیاست‌گذاری در صنعت نشر، طراحی و تدوین ساختار سازمانی، و استقرار و بهبود مدیریت فرایندها بوده است. وی پس از سال‌ها سابقه تدریس به عنوان مؤسس و صاحب امتیاز آکادمی راهکارهای هوشمند، انتقال دانش و تجربه را به عنوان یکی از اهداف اصلی زندگی خود انتخاب نموده است.

علاوه بر تحقیق و تدریس وی هم‌اکنون مشغول به تحصیل در حوزه مدیریت مالی بین‌المللی است.