شهریار جوهری

مدرس ارشد مهارت های مشاوره مهاجرت

شهریار جوهری با هفت سال تجربه عمیق در صنعت مهاجرت و به عنوان نویسنده کتب و وجزوات درسی این رشته یکی از اعضای هیئت موسسین آموزشگاه راهکارهای هوشمند نیز می‌باشد. او که از تدوین کنندگان دوره های آموزشی و از طراحان سئوالات امتحانی رسمی است، به پشتوانه تجارب زندگی در اروپا و سفر به بیش از ۵۰ کشور، در دوره های آموزشی مختلفی ایفای نقش دارد. او همچنین دبیر هئیت علمی آکادمی می‌باشد.

مهارت ها

آموزش مشاوره مهاجرت
روانشناسی مهاجرت
مهاجرت از طریق استارتاپ ها
کیس نویسی

مدرس ارشد مهارت های مشاوره مهاجرت

شهریار جوهری با هفت سال تجربه عمیق در صنعت مهاجرت و به عنوان نویسنده کتب و وجزوات درسی این رشته یکی از اعضای هیئت موسسین آموزشگاه راهکارهای هوشمند نیز می‌باشد. او که از تدوین کنندگان دوره های آموزشی و از طراحان سئوالات امتحانی رسمی است، به پشتوانه تجارب زندگی در اروپا و سفر به بیش از ۵۰ کشور، در دوره های آموزشی مختلفی ایفای نقش دارد. او همچنین دبیر هئیت علمی آکادمی می‌باشد.

دوره های مدرس