پل های ارتباطی

محمدحسین قیدی

مهارت ها

مهاجرت تحصیلی
ویزای اقامتی و توریستی
آموزش مشاوره ی مهاجرت

مدرس ارشد مهارت های مشاوره مهاجرت تحصیلی

محمد حسین قیدی یکی از اعضای هیئت موسسین آموزشگاه راهکارهای هوشمند می باشد که سابقه ی بیش از یک دهه  فعالیت در بالاترین سطوح مدیریت در     عرصه ی  امور  گردشگری و مهاجرتی را در کارنامه ی خود دارد. در این مدت علاوه برحضور موثر در بنیان گذاری شرکت های گردشگری و راه اندازی دپارتمان های تحصیلی مختلف در سمت مدیر ارشد حوزه ی مهاجرت تحصیلی، مشاوران بسیاری را نیز تربیت کرده است.