درباره ما

راهکارهای هوشمند

و چگونگی شکل‌گیری آن

بپذیریم یا نه، مهاجرت امروزه به یک جریان شاخص و تأثیرگذار در زندگی ایرانی‌ها تبدیل شده است. شاید اغراق نباشد که هر ایرانی را بتوان در یکی از این سه دسته تقسیم کرد:

  • آن‌ها که در اندیشه مهاجرت هستند؛
  • آن‌ها که در حال مهاجرت هستند؛
  • آن‌ها که مهاجرت کرده‌اند.

و اگر در این سه دسته نگنجند، در نهایت در دسته چهارم جای خواهند گرفت: آن‌ها که یکی از دوستان، اعضای خانواده و یا اقوامشان مهاجرت کرده است. در چنین موقعیتی سخت است باور این حقیقت که این صنعت نه انجمن صنفی دارد، نه سازوکار اجرای آن به صورت سازمان‌یافته‌ای به کارکنان این صنعت آموزش داده شده است، و نه برای مهاجران دوره‌های آموزشی توان‌افزایی برای یادگیری نحوه کنار آمدن با این فرآیند ارائه شده است. این درست که حجم زیادی از نارضایتی عمومی از خدمات دریافت‌شده در این حوزه ناشی از این حقیقت مکتوم در این صنعت است که عدم قطعیت در آن موج می‌زند، و گاهاً متقاضیان مهاجرت با فرافکنی نمی‌خواند بپذیرند که می‌تواند گاهاً جواب کشور مقصد به درخواست آن‌ها منفی باشد؛ اما باید بپذیریم که حجم بسزایی از آن نیز ناشی از عدم تخصص کافی مجریان آن بوده است. 

آموزشگاه فنی و حرفه‌ای راهکارهای هوشمند که با مجوز شماره ۷۳۲۶۹ و تحت نظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۱۴۰۱ در حال فعالیت است، برای پر کردن این فاصله، برای تأثیرگذاری مطلوب بر این فرآیند تأسیس شده و توسعه‌یافته است. هیئت مؤسسین این آموزشگاه نه تنها سابقه آموزش داشته، که از سال ۱۳۹۵ خود در این صنعت مشغول ارائه خدمت بوده‌اند. نیازهای روزافزون در این صنعت آن‌ها را وادار کرد که در نهایت با تأسیس این آموزشگاه و تشکیل هیئت علمی مربوطه، فرآیند مهارت‌آموزی را از دو سو آغاز نمایند. آن‌ها می‌دانستند که از یک‌سو باید به آموزش حرفه‌ای مشاوره و اجرای مهاجرت به مشاوران و کارشناسان فنی مبادرت ورزند و از دیگر سو می‌دانستند که باید متقاضیان مهاجرت را آگاه و آماده برای روبه‌رو شدن با این تصمیم سخت و تأثیرگذار زندگی‌شان بکنند. 

 

پر واضح بود که این مهم از آنجا که برای اولین بار رخ می‌دهد به برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت و توسعه زیرساختی مفصلی از ابتدا نیاز داشت. در آغاز می‌بایست بر تدوین کتب و جزوات درسی همت می‌گماشتند که این مهم به آقای دکتر جوهری واگذار گردید. کتاب آموزش مشاوره مهاجرت (هایپرلینک بشه به صفحه این کتاب در بخش کتاب‌ها) اولین محصول از این دسته تلاش‌هاست که به قلم ایشان در سال ۱۴۰۲ چاپ و پخش گردیده و در همین مدت کوتاه به تنها مرجع این رشته به زبان فارسی تبدیل شده است. مجموعه جزوات درسی متعددی نیز به سفارش هیئت مؤسس تدوین و در نوبت انتشار می‌باشد. از دیگر سو باید برنامه‌ریزی درسی صحیحی به وجود می‌آمد که خوشبختانه با همکاری دفتر برنامه‌ریزی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در حال اجراست. 

تأسیس هیئت علمی مهم‌ترین اقدام بعدی هیئت مؤسسین برای اطمینان از صحت اقدامات پیش رو بود. در فرآیند دعوت از متخصصین این حوزه به دانش، توانش و خوشنامی اعضای منتخب دقت فراوانی شد. هرچند که این روند ادامه دارد و در آینده به صورت مداوم راهکارهای هوشمند دست دوستی و درخواست کمک به تمامی متخصصان این حوزه دراز کرده و بر اعضای هیئت علمی افزوده خواهد شد، اما تا کنون مفتخریم که لیستی از اعضای هیئت علمی این آموزشگاه را بدین‌وسیله اعلام نماییم:

تلاش‌های یک‌ساله هیئت موسسین در نهایت در تابستان ۱۴۰۲ به ثمر نشست و این آکادمی آموزشی رسماً با حضور بخشی از دست‌اندرکاران این صنعت افتتاح شد. بیش از ۳۰ دوره آموزشی مختلف براساس برنامه‌ریزی‌ها به مرور در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. امید است این حرکت با پشتیبانی اهالی این فن و توجه مثبت نهادهای مرتبط به افزایش سلامتی و بهبود کاربردپذیری این حرفه منجر گردد. 

برای پیشنهاد همکاری با آکادمی راهکارهای هوشمند به این صفحه بروید.